Opening beweegtuin op 2 juli

Na een lange periode van voorbereiding wordt op zaterdag 2 juni om 15.00 uur de beweegtuin in het hart van De Mortel officieel geopend. Klik hier voor meer achtergrondinformatie. De werkgroep die zich heeft beziggehouden met de aanleg van de tuin hoopt op veel belangstelling uit alle gelederen van het dorp.