Oranje Fonds ondersteunt MFA met 40.000 euro

De werkgroep die zich bezighoudt met de fondsenwerving voor de inrichting van de MFA en de buitenruimte heeft tijdens de vakantie een heel mooi bericht onvangen: het Oranje Fonds verleent een subsidie aan De Mortel van maar liefst 40.000 euro! Daarmee kan een heel behoorlijk deel van de dorpse inrichting gefinancierd worden. Samen met de opbrengst van De Mortel Op Straat, bijdragen van verenigingen, de subsidie van de Rabobank en de bijdrage van de gemeente betekent dit dat 50% van de doelstelling nu al is behaald. In de komende tijd wordt dit bedrag hopelijk aangevuld tot 100%, zodat zoveel mogelijk wensen van de gebruikers van de MFA ingewilligd kunnen worden.