Nieuws

Blik vooruit bij gezondheidscentrum

Nu enkele weken geleden het raadsbesluit werd genomen om de verkoop van het gezondheidscentrum door te laten gaan, hebben de betrokkenen besloten om de blik op de toekomst te richten. Tijdens de vergadering van de Stuurgroep werd verslag gedaan door het bestuur en door Carlo Hazenberg van de gesprekken die zijn gestart om te komen tot goede afspraken voor de nieuwe situatie. Later zal ook weer de gemeente aanschuiven. Alle partijen kijken weer met vertrouwen vooruit, zoveel werd duidelijk.

Hobbymarkt kleurrijk en gezellig

Op een dag dat buiten grijs de boventoon voerde en het niet leek op te houden met regenen, verzamelden de oudere medemensen van De Mortel zich in De Sprank voor de kleurrijke Hobbymarkt van de KBO. Er waren de traditionele brei- en haakwerkjes, zelfgemaakte vogelhuisjes maar ook andere producten die voortkomen uit de hobby’s van onze dorpsgenoten. Ook werden er live manden gevlochten en kaarten in elkaar geknutseld.

Gemeente zet bladkorven en zuiger in

De bladeren vallen met dit weer rijkelijk van de bomen. De gemeente zet daarom vanaf maandag 21 oktober weer de bladkorven neer en donderdag 31 oktober komt de bladzuiger langs in De Mortel. Zie voor alle info de website van de gemeente.

Nieuwe mat voor Mortels voetbalveldje

Er komt een nieuwe grasmat voor de voetballertjes van De Mortel. Het gaat hierbij niet om de ondergrond van sportpark De Smagt, maar om het veldje in het hart van het dorp, bij De Sprank. Het veld was wat hobbelig geworden, dus de herfstvakantie is aangegrepen om het terrein eens goed onder handen te nemen.

Griepprik halen bij De Sprank

Ook dit jaar wordt de griepprik gegeven in De Mortel.Dit is een gezamenlijk initiatief van de Huisartsenpraktijken uit Gemert in samenwerking met Gezondheidscentrum De Sprank. Voor de patiënten van Groepspraktijk ’t Gasthuis vindt dit plaats opwoensdag 23 oktober  van 11.15 uur tot 11.45 uur.Voor de patiënten van Huisartsenpraktijk Palissade vindt dit plaats opdinsdag 19 november van 13.45 uur tot 14.15 uur.

Diegene die in aanmerking komen voor een griepprik krijgen hiervoor nog een schriftelijke uitnodiging van de huisarts.