Nieuws

Meepraten over toekomstige inrichting De Mortel

De gemeente is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Daarin wordt een richting aangegeven voor de inrichting van de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat gaat dus om waar de woningen gebouwd worden, hoe we omgaan met de natuur, het landschap en de landbouw of welke verkeersinfrastructuur belangrijk is. Het gaat dus iedereen aan. Per dorp wil de gemeente een ‘gebiedsgerichte uitwerking’ maken en daarbij is alle inbreng vanuit De Mortel meer dan welkom. Op maandag 23 januari is er gelegenheid om die inbreng te leveren, vanaf 19.30 uur in De Sprank. De Stuurgroep beveelt de deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Aanmelden kan via e-mail: jacqueline.vanthof@gemert-bakel.nl

Sfeervol concert

Terwijl buiten de gure wind over de akkers raasde, wist fanfare St. Lucia samen met de slagwerkgroep en opleidingsorkest 4Fun de warmte over te brengen in de Mortelse kerk tijdens het Nieuwjaarsconcert. Namens de club van 100 verraste Frans Thans de vereniging met enkele schenkingen. Ook bij de sfeervolle huldiging van jubilarissen Tom van Alphen en Meike Broks door fanfarevoorzitter Davey Brouwers in café ’t Anker was het gezellig. Een mooie opwarmer voor het nieuwe jaar.

Foto: Facebookpagina fanfare St. Lucia

De Mortel telt 1.714 inwoners

De gemeente heeft de bevolkingscijfers per 1 januari 2023 voor De Mortel beschikbaar gesteld en daaruit blijkt dat we met 1.714 mensen in dit dorp wonen. Na de groeispurt van de afgelopen jaren (in 2019 telde het dorp nog 1.600 inwoners) is dat een heel lichte groei ten opzichte van 2022. Toen waren we met 1.709 mensen. Het aantal mannen (880) overstijgt het aantal vrouwen (834) en de grootste groep bestaat uit mensen tussen de 50 en 60. Dat blijkt uit onderstaande grafiek. 

“Erfenis te Koop” nieuwe komedie Toneelgroep De Mortel

Er is de afgelopen tijd weer veel geoefend door Toneelgroep De Mortel. Iedereen die in de grote zaal in De Sprank is geweest zag het huiselijke decor waarin zich de komedie “Erfenis te Koop”  door Jos Scheepers zich gaat afspelen. Een samenvatting van het verhaal: Bernard woont erg tevreden bij zijn zoon Jarno en zijn vrouw Trees die een Bed & Breakfast runt. Als tante Dora een flinke erfenis nalaat is dit voor de zussen van Bernard, Bep en Nel, aanleiding om na lange tijd weer hun broer te bezoeken. Daarnaast komen Kristel en Rob, een backpackend stel met relatieproblemen, in de B & B logeren, evenals de prettig gestoorde en vrolijk zingende Petra. De uitvoeringen zijn zaterdag 21 en zondag 22 januari, vrijdag 27 en zaterdag 28 januari. Aanvang 20.00 uur in De Sprank. Kaartjes zijn telefonisch te bestellen bij Ad & Nellie van Oosterwijk: 0633805521 en 0655156843 of aan de kassa (op = op).

Nieuwjaarsvuur warmt De Mortel op voor het nieuwe jaar

De Mortelse nieuwjaarstraditie werd in 2023 weer opgepikt met het Nieuwjaarsvuur. Een mooi bultje volk verzamelde zich bij het mooi bultje kerstbomen dat gedurende de dag verzameld was. De hitte gloeide op de wangen, maar dat werd allengs minder naarmate de tijd vorderde. De loterij zorgde weer voor wat blije gezichten onder de jeugdige kerstbomenverzamelaars.