Plan voor woningen aan het dorpsplein gepresenteerd op 5 juli

Zou het er nog ooit van komen, de woningen aan het plein, waar zoveel over gesproken is de afgelopen jaren? Als het aan de gemeente en aan bouwer Bukkems-Willems uit Milheeze ligt wel. Die laatste heeft van de gemeente de gunning gekregen om het plan nu te gaan realiseren. In samenspraak met de Stuurgroep en bureau Kilimanjaro is een plan uitgewerkt voor 14 woningen. Dat plan wordt op 5 juli gepresenteerd, om 19.30 uur in De Sprank. Vooral mensen die geïnteresseerd zijn om op deze plek -centraler kan niet- te wonen, worden uitgenodigd om te komen kijken en luisteren. Zij worden ook nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de woningen en de directe omgeving. Op 29 juni worden de omwonenden al over de plannen ingelicht.