“Plan Zuid” aan gemeente aangeboden

Vanaf april van dit jaar is een projectgroep, onder aanvoering van Ondernemersbelang De Mortel, bezig geweest om een plan uit te werken voor een herontwikkeling van het gebied rond de Leeuwerikweg en Bakelseweg in De Mortel. Dat plan, “Plan Zuid”, behelst dat het hoofdveld van het voetbalveld een kwartslag gedraaid wordt en wordt vervangen door een kunstgrasveld. De vrijgekomen ruimte wordt benut om een geheel nieuwe woon-werklocatie te ontwikkelen op de hoek Leeuwerikweg-Bakelseweg, voor Mortelse ondernemers. Ook de bestaande bedrijven krijgen in het plan mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Het is een bijzonder plan, omdat het helemaal uit gaat van het eigen initiatief van het dorp; de gemeente is er tot nu toe niet bij betrokken geweest. Dat gaat nu veranderen, omdat de gemeenteraad straks het bestemmingsplan zal moeten vaststellen, en ook zal de gemeente gronden moeten inbrengen om het plan mogelijk te maken. Dus het is van groot belang dat de gemeente snel laat weten of ze het plan ziet zitten. Het plan is op donderdag 25 oktober aangeboden aan het college van B&W door Paul Slits als voorzitter van de projectgroep, en op zaterdag 27 oktober is het plan gepresenteerd aan de aanwezige raadsfracties tijdens een speciale bijeenkomst in De Wilg. De projectgroep heeft gevraagd aan de gemeente om voor het eind van dit jaar te reageren, zodat de ondernemers en de voetbalvereniging perspectief hebben en duidelijkheid of het plan door kan gaan.