Prachtige dorpsfoto

Het is gelukt! fotograaf Kuppens heeft zijn werk in de donkere kamer prima gedaan en de groepsfoto, ter plekke van de toekomstige MFA, aangeleverd (het copyright-teken is er in gezet, omdat het niet de bedoeling is de foto voor andere doeleinden te gebruiken). De foto zal worden geplaatst over twee volle pagina’s in het bidbook, dat gebruikt wordt om fondsen te overtuigen om onze MFA financieel te ondersteunen. Dank aan iedereen die erop staat!