Renseweg weer op de schop

En weer staan er rood-witte borden aan de kant en op de weg, de Renseweg ditmaal. Een tijdje geleden is deze straat heringericht, maar er waren veel geluiden over onveiligheid voor voetgangers. Daarom is er weer overlegd met de gemeente en vindt een aanpassing plaats. Aan beide zijden van de weg wordt meer ruimte gemaakt voor voetgangers. Ook wordt een oversteekplaats gemaakt. Met antiparkeerpaaltjes moet voorkomen worden dat auto’s op de voetpaden gaan parkeren. Het voetpad zal ook doorgetrokken worden naar de kruising met Leijgraafhof en Welpenheuvel, maar dat gebeurt pas als plan De Leijgraaf een stuk verder is.