Sprenkstraat in het najaar gefatsoeneerd

Op woensdag 24 juli waren de vrijwilligers van de biljartvereniging weer actief in het buitenterrein rondom De Sprank. Zij verzorgen het beheer en onderhoud van het groen, en dat ziet er momenteel mooi uit, met fraai gemaaid gras en bloeiende hortensia’s; des te opvallender is het nog steeds achterblijven van de herinrichting van de Sprenkstraat, waar de gemeente een strook met parkeren en groen zal aanleggen. Navraag bij de gemeente leert dat er wel degelijk actie wordt ondernomen, maar dat dit langer duurt dan gedacht omdat men dit wil combineren met aanpassing van de riolering. Het werk wordt nu voorbereid en begin september wil de gemeente het aanbesteden. Direct daarna volgt de uitvoering. Dan wordt het fraaie plaatje van ons dorpshart compleet.