Stuurgroep legt kwestie-gezondheidscentrum uit op 8 mei

Op woensdag 8 mei vindt er een bijeenkomst plaats in De Sprank over de voorgenomen verkoop door de gemeente van het Gezondheidscentrum (de bijeenkomst zou eigenlijk op 18 april zijn, maar is verzet). De Stuurgroep wil op deze avond het dorp wat breder informeren over de situatie tot nu toe. Het is niet de bedoeling dat mensen op deze avond partij gaan kiezen. Het bestuur zal alleen uitleggen waarom men tegen het besluit van het College is. En natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden.