Stuurgroep De Mortel ziet voldoende uitdagingen

Tijdens de nieuwjaarsvergadering van Stuurgroep De Mortel viel op te maken uit de speech van de voorzitter en de inbreng van de aanwezigen, dat de dorpsraad voor het komende jaar voldoende uitdagingen ziet om zich in te zetten voor het dorp. Hoog op de agenda staat de problematiek rond de herinrichting van de Dr. de Quayweg, een proces dat zeker niet vlot loopt tussen de bewoners en de gemeente. Ook wil de Stuurgroep zich er bij de gemeente hard voor maken dat de volgende fase van de Leijgraafhof op tijd wordt voorbereid, zodat er geen stilstand komt in de nieuwbouw. Onderwerpen die vanuit het publiek werden aangesneden zijn de woningbouw aan het plein, waar zeker niet iedereen even gelukkig mee is, en mogelijke ideeën voor de toekomst van de Mortelse kerk. Tenslotte wil de dorpsraad ook meer jongere mensen enthousiast maken om mee te praten over het Mortels wel en wee. Het bestuur heeft daar in december al een begin mee gemaakt met een speciale bijeenkomst. Enkele aanwezigen bij die bijeenkomst kwamen afgelopen maandag ook naar de vergadering.