Tag: stuurgroep

Problemen met mobiel bereik? Laat je horen!

Omroep Brabant roept mensen op zich te melden als zij problemen hebben met het bereik van hun mobiele telefoon. Voor veel mensen in De Mortel is het slechte mobiele bereik een doorn in het oor. Er zijn plekken waar je buiten moet gaan staan om iemand te kunnen bellen. Erg vervelend, zeker als je ondernemer bent of als je een belangrijk gesprek te voeren hebt. Misschien wordt er iets aan gedaan, als Mortelnaren massaal aan Omroep Brabant laten weten dat dit probleem hier speelt: dan komt het mogelijk onder de aandacht van de providers, die er iets aan zullen moeten doen. Klik op deze link en vul in.

Stuurgroepvergadering

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor de Stuurgroepvergadering, die gehouden zal worden op Maandag 5 September  in café zaal ’t Anker.

Aanvang 20:30.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen vergadering van 2 Mei 2016
  3. Mededelingen
  4. In- en uitgaande post.
  5. Presentatie demortel.com door dhr. C. Kalb.
  6. Evaluatie infoavond Verkeersveiligheid de Mortel
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Notulist is mevr. I. Adriaans

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stuurgroep De Mortel .

Inloopavond om ontwerp speelplekken te bekijken

Omdat een aantal speeltoestellen in 2016 in De Mortel vervangen moeten worden, hebben de gemeente en de Stuurgroep maar meteen de gelegenheid aangegrepen om alle speelplekken onder de loep te nemen. Er is gesproken met de schoolleiding, afgevaardigden van de buurten en ook hebben kinderen maquettes gebouwd om hun wensen en ideeën te verbeelden. Een ontwerper heeft naar aanleiding daarvan ontwerpen gemaakt voor de speellocaties Vossenheuvel, Koolhof (2 locaties), Pastoor v.d. Eindestraat, Abtshof en Dorpsweide/schoolplein. Op dinsdag 14 juni kan iedereen de ontwerpen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst van 18.30 uur tot 19.30 uur in De Sprank.

(Op dit moment is dit de populairste speelplaats van het dorp, maar die is maar tijdelijk / de foto is trouwens van vorig jaar)

Grote belangstelling voor opening Koningpad

Zelden heeft een wandelpad in De Mortel zoveel media-aandacht gehad als het Koningpad de afgelopen tijd. Daar hoort dan ook een passende openingsfestiviteit bij. Die vond plaats op 26 mei, de verjaardag van de naamgever van het pad, Hans De Koning, onder overweldigende belangstelling en met feestelijke muzikale begeleiding van Onvermeidelijk. Paul Siebers memoreerde nogmaals de energie die de Mortelse mensen in dit project hebben gestoken en noemde terecht ook de sponsors Koen Siebers en Erwin Heesakkers, die ook bij de opening aanwezig waren. Hans de Koning onthulde onder luid applaus het naambordje en hij nodigde iedereen uit om nog even een borreltje te pakken bij hem thuis. Via het Koningpad natuurlijk!

Met elkaar in gesprek over verkeersveiligheid op 23 mei

Regelmatig komen tijdens de vergaderingen van de Stuurgroep vragen en opmerkingen voorbij die te maken hebben met de verkeersveiligheid in De Mortel. Reden voor de Stuurgroep om een thema-avond over dit onderwerp te organiseren, op maandag 23 mei om 19.30 uur in de grote zaal van De Sprank. De buurtbrigadier, de heer Van den Heuvel, mevrouw Steijaert namens de gemeente en Ton Verbruggen namens Veilig Verkeer Nederland zullen ook aanwezig zijn. Alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft kan op deze avond naar voren worden gebracht. Heeft u hierover iets te melden, dan is deze avond dus uw kans. Misschien kan er met uw opmerking iets gedaan worden.

De Dr. de Quayweg zal een van de onderwerpen zijn die ter sprake komt op de 23e. Moet deze weg 80 km blijven of 60 km worden? Elk besluit heeft zo zijn consequenties.