Toch al bouwactiviteiten aan het Plein?

Afgelopen maandag werd het onderwerp van de pleinwoningen nog volop, en met behoorlijk wat frustratie, besproken in de Stuurgroepvergadering. De wethouder meldde dat het allemaal wat lang duurt voordat het plan door kan, wat onder andere te maken heeft met het bestemmingsplan. En nu staan er ineens bouwhekken! Deze blijken er echter te zijn neegezet als achtervang voor de voetballende kinderen. Dit weitje dient als tijdelijk voetbalveldje en er kwamen iets teveel ballen de straat op. Vandaar.