Toekomstige bewoners pleinwoningen hebben volop inbreng

Op maandag 5 juli is door bouwer Bukkems-Willems en adviesbureau KilimanjaroWonen het eerste plan gepresenteerd voor de 14 nieuwe woningen aan het dorpsplein in De Mortel: het gaat om een gebouw van 10 appartementen en 4 grondgebonden woningen. Op basis van de wensen die de Stuurgroep namens het dorp heeft ingebracht is het plan zo opgezet dat de zichtlijn en openheid tussen De Sprank en de kruising gehandhaafd blijft: de bebouwing begint ten oosten van de bomen. Klik hier om de presentatie te bekijken. Het plan is goed ontvangen tijdens de bijeenkomst, al waren er ook nog een aantal vragen. Het is de bedoeling dat veel van die vragen beantwoord worden door de toekomstige bewoners. Zij krijgen een grote rol in het vervolgtraject. Iedereen die erover denkt om hier te willen wonen kan zich nu vrijblijvend melden voor een gesprek. Die zijn ingepland op 15 en 21 juli. Dan kunnen de persoonlijke wensen ingebracht worden. Meld je op info@kilimanjarowonen.nl!

Een vogelvlucht-impressie van het nieuwe plan