Uitkomst enquête: nieuwe ‘look’ voor huidige kiosk

De enquête over de toekomst van de kiosk is succesvol geweest, want bijna de helft van de formulieren is terug gekomen. Veel mensen hebben dus hun mening gegeven. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid, 58%, kiest voor het restylen van de huidige kiosk. 24% koos voor optie 2, optie 3 had voor 13% de voorkeur. 5% heeft blanco gestemd. Gezien deze overduidelijke stemverhouding (ongeveer 5:2:1:0,5) is besloten denkrichting 1 verder te gaan uitwerken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen dat er nog eens goed naar de uitvoering gekeken moet worden.

Wat betekent dit? Omdat er tijd nodig is om een goed ontwerp te maken voor de nieuwe look, en om financiële middelen hiervoor te vinden, wordt een nieuwe werkgroep ingesteld die dit verder gaat oppakken. In de tussentijd wordt de kiosk zoals ie nu is op de definitieve plek op het plein geplaatst.

Gezien de overduidelijke uitslag is ook besloten dat een dorpsbijeenkomst over dit onderwerp zinvol is als de opties voor de restyling op tafel liggen. Dat komt dus ook op een later moment. De komende week zal een brief door de Stuurgroep worden rondgestuurd waarin het bovenstaande aan de dorpsgenoten wordt uitgelegd.