Veel aandacht voor De Leijgraaf en Dr. De Quayweg

Als het goed is staat er in het komend jaar veel te gebeuren met een grote impact voor De Mortel. Er wordt waarschijnlijk een beslissing genomen over de toekomst van de Dr. De Quayweg en in De Leijgraaf wil de gemeente bouwkavels gaan uitgeven. Over beide zaken konden belangstellenden zich informeren op 21 december en dat hebben veel mensen gedaan.

Bij de Dr. de Quayweg is het de vraag of de weg als 60 km- of 80 km-weg wordt ingericht. Elke optie heeft ingrijpende gevolgen en kost ook het nodige. Daarom wordt er ook goed over nagedacht en gesproken met verschillende groepen. Aanwonenden uit De Mortel, maar ook dorpsraad De Rips en landbouworganisaties hebben belang bij een goede keuze. 

De Leijgraaf is een woningbouwplan waar veel mensen al een tijdje op wachten. Zij willen graag hun eigen woning bouwen op hun eigen kavel, aan de rand van De Mortel. 7 tot 9 personen staan in ieder geval te trappelen. Als het aan hen en de gemeente ligt kunnen zij in 2017 vol aan de bak, waarbij de architectuur aansluit op die van de Welpenheuvel en creativiteit wenselijk is. Het verkavelingsplan is zo goed als klaar, nu volgen de procedures.