Veranderingen winkel zichtbaar

Binnen in de Troefmarkt wordt al de nodige weken geschoven met panelen, ingemeten en vertimmerd om de nieuwe ondernemers Bart en Anja enerzijds en Compjoeter anderzijds zo optimaal mogelijk te huisvesten. Nu is ook aan de buitenkant zichtbaar dat er iets gaat veranderen: de winkelpui is volledig vervangen. In de komende tijd zal Dirk met zijn kassa en assortiment verhuizen naar de rechterkant van de winkelruimte, zodat aan de linkerzijde de nieuwe zaak van Bart en Anja kan worden ingericht. Als die overdracht heeft plaatsgevonden zal Compjoeter zijn intrek nemen in het rechterdeel.