Verkoop gezondheidscentrum met politiek besproken

Tijdens de laatste Stuurgroepvergadering gaf burgemeester Van Veen aan dat wat hem betreft de discussie over al dan niet verkopen van het gezondheidscentrum een politieke aangelegenheid is. Dat heeft de Stuurgroep ertoe doen besluiten om de politieke partijen uit te nodigen om ook aan hen uit te leggen waarom zij het besluit van het college een slecht plan vinden. In het ED verscheen op 25 september een artikel hierover, klik hier om het te lezen. De bijeenkomst op de 25e was alleen bedoeld voor het bestuur van de Stuurgroep en de politieke partijen. Op basis van de informatie die die avond is uitgewisseld, hebben de oppositiepartijen verzocht om een extra raadsvergadering over het onderwerp, zo blijkt uit opnieuw een artikel van het ED. Inmiddels is besloten dat deze extra vergadering op dinsdag 1 oktober zal plaatsvinden.