Vernieuwing Stuurgroep besproken

Het is goed om af en toe tegen het licht te houden of je als organisatie nog steeds de goede dingen op de goede manier doet. Het bestuur van de Stuurgroep is daar de afgelopen tijd nadrukkelijk mee bezig. Enkele maanden terug heeft zij de mening van enkele jongere Mortelnaren gepeild, op 6 mei werd tijdens de reguliere vergadering in groepjes de mening gepeild van de aanwezigen. Daaruit blijkt dat er zeker behoefte is aan vernieuwing, maar dat het wezen van de dorpsraad (het in kaart brengen en behartigen van de gezamenlijke belangen van De Mortel), nog steeds overeind staat. Er was trouwens ook een voorbeeld van personele vernieuwing: de plek van Bram Vogels, die zijn afscheid van het bestuur al had aangekondigd, gaat ingenomen worden door Mark van der Velden. Of Mark ook de functie van penningmeester gaat bekleden wordt nog besproken binnen het bestuur.