Volop belangstelling voor wonen in De Mortel

Een huis (laten) bouwen in De Mortel is populair. Dat is af te leiden uit de bijeenkomst die de gemeente gaf op 11 februari in De Sprank. Er werd informatie gegeven over alle beschikbare bouwkavels in het dorp, in de Leijgraafhof en De Vrije Erven. Ook werd er even gesproken over de woningbouwplannen Aan ’t Plein. Hierover wordt te zijner tijd nog een aparte avond gepland met meer info.