Voorzittersnieuws

Er is heel wat aan de hand in verenigingsland in De Mortel. Binnen diverse verenigingen wordt van voorzitter gewisseld. Bij de tennisvereniging heeft enige tijd geleden Mark van der Velden al zijn voorzittershamer ingeleverd, en die is tijdelijk overgenomen door Carlo Hazenberg. Lowies Spoormakers is interim voorzitter bij voetbalvereniging MVC geworden, nu Martien Bankers de wethouderszetel heeft aanvaard. Jeroen Gerrits had zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn als bestuurslid en voorzitter van Ondernemersbelang De Mortel. Daar wordt ook nog een opvolger gezocht. Een opvolger voor de fanfare is inmiddels al wél gevonden: Franc Dubbelman treedt in de voetsporen van onder andere Nol Verploegen, Hein van Rooij, Henk Schakenraad en Chris Rijkers.