Weer meer bezoekers voor demortel.com

Deze website trekt elk jaar meer bezoekers. In 2013 is demortel.com bijna 18.000 keer bezocht, gemiddeld is dat ongeveer 50 keer per dag. Ten opzichte van 2012 betekent dat een toename van 12%. De topdagen waren zondag 23 juni, de dag van De Mortel Op Straat (138 bezoeken) en zondag 17 november (122 bezoeken), de dag na de prinsverschijning. In 2014 gaan we voor 20.000 bezoekers!