Werkgroep Woningbouw Aan ’t Plein zet de lijnen uit

De werkgroep die zich bezighoudt met de nieuwe woningbouw Aan ’t Plein heeft in de afgelopen periode flink getekend en gerekend aan de plattegronden en situering van de huurappartementen. De belangstellenden hebben hier hun inbreng in gehad en er zijn wijzigingen doorgevoerd. Voordat er een bouwer voor het plan wordt gezocht, leek het de werkgroep wel handig om het gebouw alvast eens uit te zetten in het terrein, om te zien of er met het tekenen geen meetfouten zijn gemaakt. De contouren van het appartementengebouw en de bergingen zijn nu met lint aangegeven. Daar wordt het weer een stukje inzichtelijker van. Enthousiaste senioren die op deze plek willen wonen kunnen zich nog steeds melden via info@demortel.com. Overigens is het de bedoeling dat op termijn op het andere stuk van de groenstrook ook een gebouw wordt gerealiseerd. De contouren daarvan zijn nu nog niet bekend.